Pokličite nas: 041 639 311 |

halohisnik@siol.net

Vzdrževalna dela za podjetja
S timom kompetentnih strokovnjakov, v katerem glede na potrebe združujemo preko 26 podjetij, nudimo celovito paleto vzdrževalnih del na področjih:

 • strojnih inštalacij – vodovodni sistemi, ogrevalni in prezračevalni sistemi sistemi (t.i. HVAC sistemi),
 • elektro inštalacij,
 • mizarskih del,
 • soboslikarskih del,
 • krovskih in tesarskih del,
 • gradbeno obrtniških del,
 • vzdrževanja zelenic in parkov, čiščenja snega,
 • vseh ostalih oblik vzdrževalnih del.Sodelovanje z nami vam v primerjavi s konkurenco prinaša naslednje koristi:

 • urejate vse na enem mestu – z enim ponudnikom,
 • ni vam potrebno iskati posameznih izvajalcev, se z njimi pogajati, nadzirati potek del in uveljavljati morebitne garancije,
 • izvajalci, ki so usposobljeni ali drugače certificirani s strani proizvajalcev ali regulatornih organov,
 • enostavna in pravočasna komunikacija,
 • skrb za racionalno izrabo časa in drugih virov prevzamemo mi,
 • pregleden obračun opravljenih del,
 • vedno smo z vami – ob dobrih in predvsem ob neželenih dogodkih.

Ker si slednjih tudi mi ne želimo, storimo vse, da do njih ne pride.
Za vse informacije in ponudbe sem vam na voljo na telefonu 041 639 311 ali e-pošti halohisnik@siol.net.